NO 1

Cọc bê tông ly tâm

Bê tông IBS

0934 078 699

Công ty Cổ phần Bê tông IBS

Hotline: 0934 078 699

Bê tông tươi

Bê Tông Tươi Tại IBS

BÊ TÔNG BÊ TÔNG TƯƠI – THƯƠNG PHẨM  Bê tông tươi là bê tông trộn sẵn, hay gọi là bê tông thương phẩm. Bê tông tươi  là một hỗn hợp gồm cốt liệu cát, đá, xi măng, nước và phụ gia theo những tỉ lệ tiêu chuẩn để có sản phẩm bê tông với từng đặc tính cường độ khác nhau. Sản phẩm bê tông tươi […]

Bê tông tươi, Tin tức

Bê tông tươi – Bê tông thương phẩm

Bê tông tươi là bê tông trộn sẵn, hay gọi là bê tông thương phẩm. Bê tông tươi  là một hỗn hợp gồm cốt liệu cát, đá, xi măng, nước và phụ gia theo những tỉ lệ tiêu chuẩn để có sản phẩm bê tông với từng đặc tính cường độ khác nhau. Sản phẩm bê tông tươi được ứng dụng cho các công trình […]

Bê tông tươi